Błąd
  • XML Parsing Error at 1:944. Error 9: Invalid character

Kancelaria Adwokacka Tychy

"Kancelaria Adwokacka ukasz Zakrt i Emil Melka? s.c. wiadczy usugi zwizane z szeroko rozumian pomoc prawn zarwno dla osb fizycznych, podmiotw gospodarczych oraz wszelkich jednostek organizacyjnych, przy czym przez jednostk organizacyjn rozumie si organ pastwowy lub samorzdowy, osob prawn, organizacj spoeczn lub polityczn oraz inny podmiot nieposiadajcy osobowoci prawnej.

wiadczenie pomocy prawnej przez kancelari polega w szczeglnoci na udzielaniu porad prawnych, sporzdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektw aktw prawnych oraz wystpowaniu przed sdami i urzdami, zgodnie z treci art. 4 ust. 1 ? 3 Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze [tekst pierwotny: Dz. U. nr 16/1982 r., poz. 124, tekst jednolity: Dz. U. nr 123/2002 r., poz. 1058 wraz z pn. zm.],

Siedziba kancelarii
adwokackiej mieci si w cisym centrum Tychw, przy ulicy Grota-Roweckiego 44.

Kancelaria przyjmuje sprawy z dziedziny prawa karnego ? zarwno w toku postpowania przygotowawczego, jak i sdowego oraz wykonawczego, a nadto z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, jak te wiadczy usugi z zakresu prawa gospodarczego, oferujc swoim klientom reprezentacj przed sdami zarwno w prostych sprawach takich, jak np. zawizywanie spek, jak i podczas skomplikowanych procesw sdowych.
Zakres wiadczonych przez kancelari na rzecz przedsibiorcw i klientw instytucjonalnych usug uzupeniaj analizy prawne umw i statutw, wydawanie opinii prawnych i prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta.

Zapraszamy do zapoznania si z penym zakresem wiadczonych przez nasz kancelari usug.


Z powaaniem
ukasz Zakrt, Emil Melka

 

Godziny pracy

Sekretariat kancelarii
czynny w dni robocze
w godzinach 9:00 - 17:00

Adwokat Emil Melka
przyjmuje w poniedziaki
i rody w godz. 16 - 18

Adwokat ukasz Zakrt
przyjmuje we wtorki
i czwartki w godz. 16 - 18

Przyjmowanie klientw
w innych terminach jest moliwe po wczeniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Tagi strony

adwokaci Kancelaria adwokacka Tychy pomoc prawna obsuga prawna firm prawo karne Tychy. Adwokat Tychy porady prawne Tychy prawo spadkowe Tychy zwalczanie nieuczciwej konkurencji doradztwo prawne

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ukasz Zakrt i Emil Melka s.c.